Meer reacties van Google Assistant worden vervangen door een toon