Logo GadgetGear.nl
Picture of Arjan Olsder
Arjan Olsder

Actievoorwaarden wedstrijden op GadgetGear.nl

Leuk dat je meedoet aan een wedstrijd op GadgetGear.nl. Het is handig dat je op de hoogte bent van de actievoorwaarden die bij onze mail & win acties horen. Geen zorgen, we gaan geen vreemde dingen met jouw gegevens doen ;-).

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle mail & win acties op GadgetGear.nl.
 2. nl behoudt zich het recht voor om acties te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat GadgetGear daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door GadgetGear bekend worden gemaakt via de gadgetgear.nl website.
 3. GadgetGear behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig overkomen van deelname uit te sluiten.
 4. De prijzen worden door de merken zelf beschikbaar gesteld. GadgetGear wijst enkel de winnaar aan en verzorgt de verzending naar de winnaar. GadgetGear is op geen enkel moment eigenaar van de prijzen.
 5. De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd.
 6. GadgetGear is niet aansprakelijk voor eventuele garantieclaims.

Deelname

 1. Redacteuren zijn uitgesloten van deelname.
 2. Een deelnemer mag maar één keer per actie deelnemen
 3. Onvolledige deelnames worden uitgesloten
 4. Door deel te nemen ga je akkoord met deze actievoorwaarden
 5. GadgetGear stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
 6. Wanneer je hebt gewonnen, mag je drie maanden lang niet meer deelnemen aan onze acties.

Actieopzet

 1. De deelnameduur van de actie duurt zolang als aangegeven in de mail & win actie.
 2. Deelname aan de actie is gratis
 3. Het aantal prijzen wordt in de actie gecommuniceerd
 4. De winnaar wordt niet door een notaris getrokken, maar door een redactielid
 5. Slijmen mag, maar heeft geen invloed op de keuze voor de winnaar

Overige bepalingen

 1. GadgetGear is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de prijzen. Er zijn niet meer exemplaren dan vermeld. Vanaf het moment van afgeven bij de post, heeft GadgetGear aan haar voorwaarden voldaan.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte adresinformatie.
 3. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de actie worden uiterlijk 3 maanden bewaard. Daarna worden ze verwijderd.
 4. In geen geval zullen persoonsgegevens worden ingezet voor mailings door GadgetGear of derden.
 5. In geen geval zullen persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden.
 6. Op de verworden gegevens is de wet persoonsgegevens van toepassing.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de actiewebsite zijn eigendom van GadgetGear. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van GadgetGear.
 2. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met GadgetGear.

Vastgesteld op 22 november 2017